รหัสสินค้า :A1383
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

A1383 NEC

Contact us