รหัสสินค้า :A1385
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

A1385 NEC

Contact us