รหัสสินค้า :A1452A
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

A1452A Toshiba

Contact us