รหัสสินค้า :A1460
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

A1460 NEC

Contact us