รหัสสินค้า :A1492
ผู้ผลิต :Sanken Electric
ประเภท : Transistor

A1492 Sanken Electric

Contact us