รหัสสินค้า :A1672
ผู้ผลิต :Sanken Electric
ประเภท : Transistor

A1672 Sanken Electric

Contact us