รหัสสินค้า :A1742
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

A1742 NEC

Contact us