รหัสสินค้า :A1744
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

A1744 NEC

Contact us