รหัสสินค้า :A1905
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

A1905 Toshiba

Contact us