รหัสสินค้า :A316J
ผู้ผลิต :Avago
ประเภท : Optocoupler

A316J Avago

Contact us