รหัสสินค้า :A3953SB
ผู้ผลิต :Allegro MicroSystems
ประเภท : Integrated Circuit

A3953SB Allegro MicroSystems

Contact us