รหัสสินค้า :A50L-0001-0175/M
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

A50L-0001-0175/M Fuji Electric

Contact us