รหัสสินค้า :A50L-0001-0179/30A
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor

A50L-0001-0179/30A Fuji Electric

Contact us