รหัสสินค้า :A50L-0001-0212
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

A50L-0001-0212 Fuji Electric

Contact us