รหัสสินค้า :A50L-0001-0259
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : IGBT Module

A50L-0001-0259 Hitachi

Contact us