รหัสสินค้า :A50L-0001-0261/A
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

A50L-0001-0261/A Fuji Electric

Contact us