รหัสสินค้า :A50L-0001-0284
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : IGBT Module

A50L-0001-0284 Hitachi

Contact us