รหัสสินค้า :24AA025E48T-I/SN
ผู้ผลิต :Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

24AA025E48T-I/SN Microchip

Contact us