รหัสสินค้า :24AA1025-I/P
ผู้ผลิต :Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

24AA1025-I/P Microchip

Contact us