รหัสสินค้า :A940
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

A940 Toshiba

Contact us