รหัสสินค้า :A966
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

A966 Toshiba

Contact us