รหัสสินค้า :24C08
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Integrated Circuit

24C08 STMicroelectronics

Contact us