รหัสสินค้า :ACS712ELCTR-20A
ผู้ผลิต :Allegro MicroSystems
ประเภท : Integrated Circuit

ACS712ELCTR-20A Allegro MicroSystems

Contact us