รหัสสินค้า :ACS712ELCTR-20A-T
ผู้ผลิต :Allegro MicroSystems
ประเภท : Integrated Circuit

ACS712ELCTR-20A-T Allegro MicroSystems

Contact us