รหัสสินค้า :ACS754LCB-050-PFF
ผู้ผลิต :Allegro MicroSystems
ประเภท : Current Sensor

ACS754LCB-050-PFF Allegro MicroSystems

Contact us