รหัสสินค้า :24C08W6
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Integrated Circuit

24C08W6 STMicroelectronics

Contact us