รหัสสินค้า :24FC1025-I/P
ผู้ผลิต :Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

24FC1025-I/P Microchip

Contact us