รหัสสินค้า :24LC01B/P
ผู้ผลิต :Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

24LC01B/P Microchip

Contact us