รหัสสินค้า :24LC01BT/SN
ผู้ผลิต :Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

24LC01BT/SN Microchip

Contact us