รหัสสินค้า :24LC04BT-I/SN
ผู้ผลิต :Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

24LC04BT-I/SN Microchip

Contact us