รหัสสินค้า :24LC1025T-I/SM
ผู้ผลิต :Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

24LC1025T-I/SM Microchip

Contact us