รหัสสินค้า :AFB0424HB
ผู้ผลิต :Delta Electronics
ประเภท : DC FAN

AFB0424HB Delta Electronics

Contact us