รหัสสินค้า :AFB0612HB
ผู้ผลิต :Delta Electronics
ประเภท : DC FAN

AFB0612HB Delta Electronics

Contact us