รหัสสินค้า :AFB0612HHB
ผู้ผลิต :Delta Electronics
ประเภท : DC FAN

AFB0612HHB Delta Electronics

Contact us