รหัสสินค้า :AFB0612VHB
ผู้ผลิต :Delta Electronics
ประเภท : DC FAN

AFB0612VHB Delta Electronics

Contact us