รหัสสินค้า :AFB0624HB
ผู้ผลิต :Delta Electronics
ประเภท : DC FAN

AFB0624HB Delta Electronics

Contact us