รหัสสินค้า :AFB0948HH
ผู้ผลิต :Delta Electronics
ประเภท : DC FAN

AFB0948HH Delta Electronics

Contact us