รหัสสินค้า :24LC128-I/P
ผู้ผลิต :Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

24LC128-I/P Microchip

Contact us