รหัสสินค้า :AM27C010-200DC
ผู้ผลิต :Advanced Micro Devices
ประเภท : Integrated Circuit

AM27C010-200DC Advanced Micro Devices

Contact us