รหัสสินค้า :AM27C020-150DC
ผู้ผลิต :Advanced Micro Devices
ประเภท : Integrated Circuit

AM27C020-150DC Advanced Micro Devices

Contact us