รหัสสินค้า :AM27C040-120JC
ผู้ผลิต :Advanced Micro Devices
ประเภท : Integrated Circuit

AM27C040-120JC Advanced Micro Devices

Contact us