รหัสสินค้า :AM27C040-200DI
ผู้ผลิต :Advanced Micro Devices
ประเภท : Integrated Circuit

AM27C040-200DI Advanced Micro Devices

Contact us