รหัสสินค้า :AM27C128-120DC
ผู้ผลิต :Advanced Micro Devices
ประเภท : Integrated Circuit

AM27C128-120DC Advanced Micro Devices

Contact us