รหัสสินค้า :AM27C2048-90DC
ผู้ผลิต :Advanced Micro Devices
ประเภท : Integrated Circuit

AM27C2048-90DC Advanced Micro Devices

Contact us