รหัสสินค้า :AM27C512-120DI
ผู้ผลิต :Advanced Micro Devices
ประเภท : Integrated Circuit

AM27C512-120DI Advanced Micro Devices

Contact us