รหัสสินค้า :24LC16B
ผู้ผลิต :Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

24LC16B Microchip

Contact us