รหัสสินค้า :AM28F010-200PC
ผู้ผลิต :Advanced Micro Devices
ประเภท : Integrated Circuit

AM28F010-200PC Advanced Micro Devices

Contact us