รหัสสินค้า :AM29F040B-70JC
ผู้ผลิต :Advanced Micro Devices
ประเภท : Integrated Circuit

AM29F040B-70JC Advanced Micro Devices

Contact us