รหัสสินค้า :24LC16B/P
ผู้ผลิต :Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

24LC16B/P Microchip

Contact us