รหัสสินค้า :AOD472
ผู้ผลิต :Alpha & Omega Semicon.
ประเภท : Integrated Circuit

AOD472 Alpha & Omega Semicon.

Contact us